Şablon:Bölüm tablosu

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Şablon belgelemesi[gör] [değiştir] [geçmiş] [temizle]

Bu şablon, {{bölüm listesi}} ile birlikte bölümleri bir tablo içerisinde listelemeye imkân sağlamaktadır, çoğunlukla televizyon programları için kullanılır. En fazla 13 sütün olmak üzere bölüm adları, izleyici sayısı, yönetmen sayısı vb. bilgiler şablona tanımlanabilmekte, her bir sütunun genişliği ve başlığı ayrı ayrı ayarlanabilmektedir.

Parametreler[kaynağı değiştir]

Ana parametreler
{{bölüm tablosu
|tablobaşlığı  = 
|arkaplan    = 

|toplamgenişlik = 
|numara1     = 
|numara2     = 
|başlık    = 
|ilave1     = 
|yönetmen    = 
|yazar    = 
|ilave2     = 
|ilave3     = 
|yayıntarihi  = 
|alttarih    = 
|yapımkodu   = 
|seyirci    = 
|ilave4     = 
|ülke      = 
|seyircitürü  = 

|bölümler    = 
}}
Başlık parametreleri
|genelB     = 
|sezonB     = 
|bölümadıB   = 
|ilave1B    = 
|yönetmenB   = 
|senaristB   = 
|ilave2B    = 
|ilave3B    = 
|yayıntarihiB  = 
|alttarihB   = 
|yapımkoduB   = 
|seyirciB    = 
|ilave4B    = 
Kaynak parametreleri
|genelK     = 
|sezonK     = 
|bölümadıK   = 
|ilave1K    = 
|yönetmenK   = 
|senaristK   = 
|ilave2K    = 
|ilave3K    = 
|yayıntarihiK  = 
|alttarihK   = 
|yapımkoduK   = 
|seyirciK    = 
|ilave4K    = 

Açıklamalar[kaynağı değiştir]

Ana parametreler
Parametre Açıklama
|tablobaşlığı= Oluşturulacak olan tablonun tepesinde bir başlık yazması isteniyorsa isteğe bağlı olarak bu parametre kullanılabilir.
|arkaplan= Tablo rengi değiştirilmek isteniyorsa ​blue​ şeklinde yalnızca İngilizce renk adı verilebileceği gibi ​258134​ gibi altılı ya da ​280​ gibi üçlü renk kodları belirtilebilir.
|toplamgenişlik= Tablodaki her sütunun eşit genişliğe sahip olması isteniyorsa bu parametre ile değer belirtilebilir. Değer, piksel cinsinden yalnızca ​150​ şeklinde sayı belirtilerek girilmelidir.
|genel= Bilgi girişi yapılan bölümün tüm sezonlardaki sırası sütununun genişlik değeri.
|sezon= Bölümün mevcut sezondaki sırası sütununun genişlik değeri.
|bölümadı= Bölüm adı sütununun genişlik değeri.
|ilave1= Tabloya ilaveten eklenecek olan bilgi sütununun genişlik değeri. |ilave1B= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|yönetmen= Bölüm yönetmeni sütununun genişlik değeri.
|senarist= Bölüm senaristi sütununun genişlik değeri.
|ilave2= Tabloya ilaveten eklenecek olan ikinci bilgi sütununun genişlik değeri. |ilave2B= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|ilave3= Tabloya ilaveten eklenecek olan üçüncü bilgi sütununun genişlik değeri. |ilave3B= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|yayıntarihi= Bölümün ilk yayımlandığı tarih bilgisi sütununun genişlik değeri.
|alttarih= Bölümün önem teşkil eden bir yeniden yayımlanma tarihi mevcutsa buna dair bilgi sütununun genişlik değeri.
|yapımkodu= Bölümün yapımcı firma tarafından kullanılan ürün kodu sütununun genişlik değeri.
|seyirci= İlk yayımlandığı tarihte bölümü izleyen kişi sayısı sütununun genişlik değeri.
|ilave4= Tabloya ilaveten eklenecek olan dördüncü bilgi sütununun genişlik değeri. |ilave4B= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|ülke= Bölümün yayımlandığı ülke adı. |seyirci= parametresi ile birlikte gösterilecektir.
|seyircitürü= |seyirci= parametresine girilen bilgi varsayılan olarak milyon kişi üzerinden gösterilir. Bu parametre ile ​bin​ ya da ​milyar​ şeklinde verilen bilgi değiştirilebilir.
|bölümler= {{bölüm listesi}} ya da {{bölüm tablosu/kısım}} ile bilgi girişi yapılacak olan kısım.
Başlık parametreleri
Parametre Açıklama
|genelB= Bölümün tüm sezonlardaki sırası sütununda varsayılan olarak "№ - genel" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|sezonB= Bölümün mevcut sezondaki sırası sütununda varsayılan olarak "№ - sezon" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|bölümadıB= Bölüm adı sütununda varsayılan olarak "Bölüm adı" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave1B= Tabloya ilaveten eklenecek olan bilginin başlığı. |ilave1= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|yönetmenB= Bölüm yönetmeni sütununda varsayılan olarak "Yönetmen" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|senaristB= Bölüm senarist sütununda varsayılan olarak "senarist" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave2B= Tabloya ilaveten eklenecek olan ikinci bilginin başlığı. |ilave2= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|ilave3B= Tabloya ilaveten eklenecek olan üçüncü bilginin başlığı. |ilave3= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
|yayıntarihiB= Bölümün ilk yayımlandığı tarih bilgisi sütununda varsayılan olarak "Yayın tarihi" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|alttarihB= Bölümün önem teşkil eden bir yeniden yayımlanma tarihi mevcutsa buna dair başlık.
|yapımkoduB= Bölümün yapımcı firma tarafından kullanılan ürün kodu sütununda varsayılan olarak "Yapım kodu" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|seyirciB= İlk yayımlandığı tarihte bölümü izleyen kişi sayısı sütununda varsayılan olarak "Seyirci" başlığı görüntülenir. Bunun yerine farklı bir başlık görünmesi isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave4B= Tabloya ilaveten eklenecek olan dördüncü bilginin başlığı. |ilave4= parametresi ile birlikte kullanılmalıdır, aksi takdirde görüntülenmez.
Kaynak parametreleri
Parametre Açıklama
|genelK= Bölümün tüm sezonlardaki sırası sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|sezonK= Bölümün mevcut sezondaki sırası sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|bölümadıK= Bölüm adı sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave1K= Tabloya ilaveten eklenecek olan bilgi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|yönetmenK= Bölüm yönetmeni sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|senaristK= Bölüm senaristi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave2K= Tabloya ilaveten eklenecek olan ikinci bilgi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave3K= Tabloya ilaveten eklenecek olan üçüncü bilgi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|yayıntarihiK= Bölümün ilk yayımlandığı tarih bilgisi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|alttarihK= Bölümün önem teşkil eden bir yeniden yayımlanma tarihi mevcutsa buna dair bilgi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|yapımkoduK= Bölümün yapımcı firma tarafından kullanılan ürün kodu sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|seyirciK= İlk yayımlandığı tarihte bölümü izleyen kişi sayısı sütununda sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.
|ilave4K= Tabloya ilaveten eklenecek olan dördüncü bilgi sütununda kaynak gösterilmek isteniyorsa bu parametre kullanılabilir.

Örnekler[kaynağı değiştir]

Standart sütunlar

{{bölüm tablosu|tablobaşlığı=Bu tablo başlığıdır|arkaplan=#B40000 |numara1=5 |numara2=5 |başlık=17 |yönetmen=11 |yazar=37 |yayıntarihi=10 |yapımkodu=6 |seyirci=9 |ülke=ABD}}

Bu tablo başlığıdır

genel

sezon
Bölüm adıYönetmenSenaristYayın tarihiYapım koduABD seyircisi
(milyon)
Tüm sütunlar

{{bölüm tablosu |numara1= |numara2= |başlık= |ilave1= |yönetmen= |yazar= |ilave2= |ilave3= |yayıntarihi= |alttarih= |yapımkodu= |seyirci= |ilave4= |ülke= |ilave1B=Yabancı dilde ad |ilave2B=Konuk senarist |ilave3B=Odak karakter |ilave4B=Çevrimiçi seyirci |alttarihB=BK yayın tarihi}}


genel

sezon
Bölüm adıYabancı dilde adYönetmenSenaristKonuk senaristOdak karakterYayın tarihiBK yayın tarihiYapım kodu Seyirci
(milyon)
Çevrimiçi seyirci
{{bölüm listesi}} ile birlikte
{{bölüm tablosu |arkaplan = #005F6C |numara1 = 6 |numara2 = 6 |başlık = 20 |yönetmen = 14 |yazar = 15 |yayıntarihi = 16 |yapımkodu = 8 |seyirci = 9 |ilave4 = 6 |ülke = BK |numara1B = Hikâye |numara2B = Bölüm |ilave4B = AI |ilave4K = {{sahte kaynak}} |bölümler=
{{bölüm listesi
 |numara1 = 203
 |numara2 = 1
 |başlık = [[The Eleventh Hour (Doctor Who)|The Eleventh Hour]]
 |yönetmen = Adam Smith
 |yazar = [[Steven Moffat]]
 |yayıntarihi = {{başlangıç tarihi|2010|4|3|df=y}}
 |yapımkodu = 1.1
 |seyirci = 10.09
 |ilave4 = 86
 |altçizgirengi = 005F6C
}}
{{bölüm listesi
 |numara1 = 204
 |numara2 = 2
 |başlık = [[The Beast Below]]
 |yönetmen = [[Andrew Gunn (yönetmen)|Andrew Gunn]]
 |yazar = Steven Moffat
 |yayıntarihi = {{başlangıç tarihi|2010|4|10|df=y}}
 |yapımkodu = 1.2
 |seyirci = 8.42
 |ilave4 = 86
 |altçizgirengi = 005F6C
}}
}}
HikâyeBölümBölüm adıYönetmenSenaristYayın tarihiYapım koduBK seyircisi
(milyon)
AI [1]
2031"The Eleventh Hour"Adam SmithSteven Moffat3 Nisan 2010 (2010-04-03)1.110.0986
2042"The Beast Below"Andrew GunnSteven Moffat10 Nisan 2010 (2010-04-10)1.28.4286
{{bölüm tablosu/kısım}} ile birlikte

Eğer ilgili sezon kısımlara bölünmüşse aşağıda örneklendiği gibi {{bölüm tablosu/kısım}} alt şablonu yardımıyla buna dair bilgiler verilebilir:

{{bölüm tablosu/kısım|k=1|r=#183E54}}


genel

sezon
Bölüm adıYönetmenSenaristYayın tarihiABD seyircisi
(milyon)
1. kısım

{{bölüm tablosu/kısım|k=Athelstan's Journal|r=#061453|kyok=e}}

Bölüm adıYönetmenSenaristYayın tarihiUzunluk
(dakika)
Athelstan's Journal

İzleme kategorisi[kaynağı değiştir]

Ayrıca bakınız[kaynağı değiştir]