APA

"APA" ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: