Ahmet Suphi Furat

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Ahmet Suphi Furat (d. 22 Şubat 1940, Uzunköprü, Edirne)

1961 yılında İ.Ü. Edebiyat Fakültesi'nin o zamanki adıyla Arap-Fars Filoloji'sinden mezun oldu. Ertesi yıl (1962) aynı fakültenin adı geçen filolojisinde asistan olarak göreve başladı. 1966 yılında el-Hatib el-İskafi ve Kitab el-Mecalis'i adlı çalışmasıyla Arap Dili ve Edebiyatı dalında doktor oldu. "al-Mubarred, Arap Filolojisindeki yeri, dil ve edebiyat hakkındaki çalışmaları" adlı doçentlik tezini 1971 yılında tamamladı. 1978 yılında profesör oldu. Bu sefer "el-Firuzabadi'nin el-Sıhah'ı Tenkidi" adlı bir profesörlük tezi hazırlamıştı.

Kitapları[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. al-Hatib al-İskafi ve Kitab al-Mecalis’i 571 sayfa, birinci bölüm (s. 1-177), Türkçe. İkinci bölüm (s. 178-571) Arapça metin. Doktora tezi, basılmamıştır.
  2. al-Mubarrad, Arap Filolojisindeki yeri, dil ve edebiyat hakkındaki çalışmaları. 131 sayfa, 1971. Doçentlik tezi, basılmamıştır.
  3. al-Firuzabadi’nin es-Sihah’ı Tenkidi (birinci bölüm 91 sayfa; ikinci bölüm Arapça metin: Mecma su’alat min Sihah el-Cevheri, 50 sayfa), 1978. Profesörlük tezi, basılmamıştır.
  4. el-İktirah fi ilm el-usul en-nahv (dil felsefesi), es-Suyuti, İstanbul, 1978.
  5. Taşköprülü-zade ve eş-Şeka’ik en-nu’maniye fi ulema ed-devle el-Osmaniye’si, İstanbul, 1985
  6. Arap Edebiyatı Tarihi I (Başlangıçtan XVI. Asra Kadar), İstanbul, 1996.
  7. Arap Edebiyatı Tarihi II, İstanbul, 2007.