Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin devlet yapısı

(Dağlık Karabağ'ın devlet yapısı sayfasından yönlendirildi)

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin devlet yapısı, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti, başkanlık sistemi ile yönetilir. Belli bir sisteme göre devlet başkanı, hükûmet başkanı ile çok partili sistemin işlediiği demokratik cumhuriyettir. Yasama görevi seçmenler tarafından seçilen milletvekillerinin oluşturduğu parlamentonun ve yürütme görevi hükûmeti oluşturan bakanlar kurulu ve devlet başkanına aittir. Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin fiilen yönetiminde olan topraklar, hukuki olarak Azerbaycan'a bağlıdır. Ayrıca ülkenin Birleşmiş Milletler üyesi hiçbir devlet ile diplomatik ilişkisi yoktur.

İcra organı[değiştir | kaynağı değiştir]

Devlet başkanı her beş yılda bir seçmenler tarafından seçilir.

Yasama organı[değiştir | kaynağı değiştir]

Ulusal Meclisi (Azgayin Zhoghov) beş yıllık dönem için seçim bölgelerinden 22 üyesi, nispi temsil yoluyla 11 üyesi olmak üzere toplam 33 üye seçilir.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nde çok partili sistem benimsemektedir. Çok sayıda siyasi parti bulunmakta olup çoğu kez tek başına iktidara gelme şansı elde edemediklerinden siyasi partiler koalisyon hükûmeti kurmak zorunda kalmaktadır.

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]