Echinus

Echinus

Echinus, antik mimarlıkta sütun başlıklarını oluşturan elemanlardan biri. Genellikle kenarları oval ve dış bükey kesitli silme görünümüne sahip olan echinuslar özellikle dor düzeninde abakusun hemen altında yer alırlar. Dor düzenindeki başlığın kendi içinde gelişmesi ile birlikte echinusta da değişmeler görülür. Erken Arkaik ve Arkaik dönemde yayvan olan echinuslar, zamanla yayvanlığını yitirip dikleşirler. Bu değişiklik ile beraber başlık daha sert bir görünüm almıştır.

Dor düzeninde echinusların hemen altında yer alan oyulmuş sütun parçasına anulus (çoğulu anuli) adı verilmektedir.