Hüddam

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Umman'daki Cin Meclisi Mağarası

Hüddam, cinleri ve şeytanları kontrol etmeyi amaçlayan bir öğretidir.[1] Günümüzde bu ilimi öğreten resmi bir kurum yoktur.[2] Büyücüler bu ilimi gizli öğrenirler ve çok iyi bilirler.[3] Antik Mısır'a kadar dayanan bir öğretidir.[4] İslam dini geldikten sonra Mısır'da Hüddam, cin çağırma, cinlere tapma gibi tüm eylemler yasaklanır.[5] Dinlerin çoğu Hüddam konusuna değinir. Tüm dinlerin kutsal kitaplarında Süleyman'ın cinleri kontrol ettiği ve emrinde çalıştırdığı yazar.[6] Bu çok tehlikeli bir ilimdir. Cinleri tutsak etme, onlara hükmetme ve istediğini yaptırmayı amaçlar.[7] Cinler büyüler ve tılsımlarla insanların kontrolü altına alınır. İşte Hüddam bu tılsımları ve büyüleri bildirir.[8] Hüddam, İslam inancına göre Müslüman cinleri kontrol altına almayı isteyen bir ilimdir ve günahtır.[9] Yahudilik ve Hristiyanlıkta ise şeytanları kontrol altına almayı isteyen bir öğretidir ve günah değildir.[10] Hristiyan ve Yahudi öğretilerinde insanların Tanrı'dan aldıkları güçle cin ve şeytanları kontrol altına alacağına inanılır.[11]

Cin Çağırma[değiştir | kaynağı değiştir]

Birçok eski metinlerde cin çağırmanın şekli yazar ama bunların hepsi birbirinden farklıdır.[12] Bazıları cinleri bilgi öğrenmek için çağırır, bazıları onlara tapmak için, bazıları da onları tutsak etmek için çağırır. Hüddam ilmi cin çağırma ve tutsak etme ile ilgilenir.[13] İslam dinine göre ruh çağırma günahtır. Ve ruh çağrıldığı zaman ruhun asla gelmeyeceğine ve cinin geleceğine inanılır.[14] Dinlere göre Hüddam farklılık gösterir. Hristiyan birisi bir cini ele geçirmek isterse Latince kelimeler söyler.[15] Afrika'da yaygın bir inanış olan Santeria dininin Küba'da olan tanıtıcısı Ernesto Pichardo bu konu ile ilgili şöyle der: İnsanlar tarih boyunca güç, para, sağlık istemişlerdir. Ancak insanlar bu isteklerini hep inandıkları Tanrılardan istediler fakat Tanrıları onlara hiçbir şey vermedi. Bizim dinimiz cinlere hem tapmayı hem de hükmetmeyi öğretir. Böylece bizler cinlere hükmettikçe Dünya'da istediklerimizin arasından seçim yapabiliriz. Her dinin kutsal kitabında her ayette görevli olan bir cin vardır. Cinlere hükmetmek için o ayetleri belli gün ve zamanlarda okumak lazımdır. Genelde bu mağarada yapılır ve Hüddam isteyen kişi yalnız, aç bir şeklide kalıp o ayetleri günlerce okumalıdır. Çok az yemek yemelidir. Eğer yeterli bir süre bedenini aciz kılıp, ruhunu güçlendirebilirse okuduğu ayetlerde görevli olan cin onun kölesi olacaktır. Ben sadece size bunu özet geçebilirim. Biz toplu ruhani ritüeller yapıp formüller okur ve büyüler yaparız. Ancak bunları sadece bizim dinimizde olanlar bilmelidir.[16] Bazıları Hüddam'ın böyle elde edileceğini söyler ancak bazıları kötü cinlerin de kontrol edileceğini söyler. Pentecostalism öğretisinin ilahi kitabı bu konu ile ilgili şöyle yazar:[17] İnsanlara bakıyorum da hep şeytandan ve şeytani güçlerden korkuyorlar. Çok anlamsız. Onları kontrol edilebilecekken ve onlar sizlere hizmet edebilecekken kim onlardan neden korksun? Süleyman ve onun anahtarı ve geçmişteki sembolizm bunlar hep cinleri kontrol etmek içindi. Peki ya Mısır Piramitlerine ne demeli? Düşünsenize öyle bir zamanda kim bu kadar yüksek ve düzgün ölçülerde piramit yapabilir? Biraz düşünün ve anlayın cinlerin insanlara hizmet edeceğini? Sizi korkutmalarına izin vermeyin, size hizmetçi olmalarına sağlayın. Şişedeki cin masalları gerçektir Dostlarım. Onlar enerjisel olarak bizden düşükler. Onlara göre bizim isteklerimiz emir. Bırakın bizim için bir şeyler yapsınlar. (Heb. 10:35-36 , John 5:4-5)[18] Haydi onları çağırın. Sizin ayağınıza gelsinler. Onların enerjisi insanlardan düşüktür. Onlar kim ki insanları korkuturlar? Onlar sizlerin en iyi arkadaşı olabilirler. Her istediklerinizi koşulsuz yaparlar. Size taparlar. Onları yapacağınız bir ritüel ile çağırın sonra üzerine Latince kelimeler okuduğunuz sihirli çengeli onlara takın. Dostlarım artık onlar sizindir. (Acts 19:11–12, Verses 14–16)[19]

Dinlere Göre Hüddamlar[değiştir | kaynağı değiştir]

İslam[değiştir | kaynağı değiştir]

Kuran-Kerim'de her sure ve ayette görevli bir cin bulunulduğuna inanılır.[20] Hüddam ilmi İslam dinine göre bu cinleri kapsar. Eğer bir Müslüman cine hükmedilmek istenirse Ernesto Pichardo'nun dediği gibi aç ve yalnız kalarak Kuran'da bulunan surelerin okunması gerekir.[21] Kuran'a göre kötü cin ve şeytanlar, Allah izin vermeden kontrol edilemez.[22] Yani Süleyman'ın Allah'ın verdiği güçle kötü cinleri kontrol ettiğine inanılır.[23] Kuran'da cinlerin nasıl kontrol edileceği ve onlarla nasıl arkadaşlık kurulacağı yazmaz. Kuran cinlerle irtibat kurmayı yasaklar. Bu yüzden İslam dininde Hüddam günah sayılır.[24] Cinleri iyi ya da kötü amaçlarla kullanmak veya onlardan bir şeyler istemenin İslam dininde günah olduğuna inanılır.[25] Günah olmanın ötesinde, sihir ve benzeri fizik üstü saiklerle amel etmenin insanı ahiretinden edeceği, 'sihri satın alanların ahirette nasibi olmadığını kendilerinin de bildiği' bizzat Kur'anda ifade edilmiştir (2:102).

Hristiyanlık

Hristiyanlıkta cinlerle iletişime geçmek ya da onlara hükmetmek günah sayılmaz.[26] Ancak bu konuda çok dikkatli olunması gerektiğine inanılır. Bir cin çağırmak için Latince kelimeler söylemek ve İncil okumak gerekir.[11] Bazı misyonerler cinleri tehdit ederek kontrol etmenin mümkün olduğunu ve Latince ilahilerin tersten okunması ile bunun gerçekleşebileceğini söylerler.[13] Amerikalı misyoner, İncil çevirmeni Cornelius Van Allen bu konu ile ilgili şöyle der: Cinlerin hayatım boyunca kontrol edileceğine inandım. Bazen bununla ilgili araştırmalar yaptım. Arap topraklarında cinler tehdit ediliyormuş. Ama bu tehdit etme o kadar basit değil. Sadece geleneklere göre konuşacağım. Eğer yapacağınız herhangi bir ritüel ile ayağınıza cin getirmeyi başarırsanız, Kutsal kitapların tersten okunup üflendiği su ile cini tehdit edebilir ve onu suda boğacağınızı söyleyebilirsiniz. Bizdeki kutsal su inanışının esası budur. Cinler ters boyuttadır. Bu yüzden bizlerin tersten okuduğu kutsal kitaplar suya tesir eder ve cin sudan korkar. Eğer su ile boğulacağını düşünürse sizin istediklerinizi yapacaktır.[27]

Yahudilik[değiştir | kaynağı değiştir]

Tevrat cinlerin kontrolü ile ilgili fazla bilgiye yer vermez.[28] Ancak Talmud bu konu ile ilgili çok şey yazar.[29] Talmud; dünya üzerinde cinlerin rakamından, onların nasıl kontrol edileceğine ve Kabala öğretisi ile cinlere nasıl hükmedileceğine kadar her şeyi yazar.[30] Günümüzde birçok cinci hocanın bu geleneği kullandığına inanılır. Cinleri ateşle tehdit etmek Musevilik gelmeden önce Firavun'un sihirbazlarının yaygın bir geleneği idi.[29] Sihirbazların cinleri ateşle tehdit ederek onlar sayesinde sihir yaptığına inanılır.[31] Ritüel ile çağrılan cin ateş ile tehdit edilir. Musevilikte cinlerin havadan oluştuğuna ve çok latif olduğuna inanılır.[29] İşte bu yüzden cinlerin ateşten korktuğuna ve ateş ile tehdit edildiklerinde her istediğiniz yerine getireceğine inanılır. Bu Yahudiliğin Hüddam geleneğidir.

Spiritüalist Dinler[değiştir | kaynağı değiştir]

Çok Tanrılı dini inanışlar ve sadece ruha önem veren dini öğretiler Hüddam'dan bahseder.[32] Afrika'da yaygın olan ruhsal öğreti Santeria cinlerin kontrol edilecebileceğini söyler. Bunun da uzun ve yorucu ritüeller ile olacağına inanır.[33] Başka ruhani ve çok tanrılı oluşum olan hatta bir kutsal kitabı bile bulunan din Pentecostalism cinlerin kontrol edileceğini onların enerjisinin çok düşük olduğunu söyler.[34] Aynı zamanda bu öğretide yaygın olan gelenek çengel takmadır.[17] Çağırılan cine kutsal çengel takılırsa onun köle olacağına inanılır.[35] Öğretide çengel takmanın kolay olmadığına değinilir. Eğer ki cin çengeli çıkarırsa, çengeli takan kişiyi öldürür ama cin çengelin takıldığını fark etmezse, çengeli takan kişinin kölesi olacağına inanılır.[36]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

 1. ^ Animism 21 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at The Catholic Encyclopedia 18 Ekim 2012 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 2. ^ El-Zein, Amira. "Jinn," 420-421, in Meri, Joseph W., Medieval Islamic Civilization - An Encyclopedia.
 3. ^ "Demonic Possesion? Or Something Else". 14 Aralık 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 11 Aralık 2013. 
 4. ^ Ludwig, Theodore M., The Sacred Paths: Understanding the Religions of the World, Second Edition, pp. 48-51, © 1989 Prentice-Hall, Inc., ISBN 0-02-372175-8
 5. ^ Rink, Henry (1875), "Chapter IV: Religion" 4 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. of Tales and Traditions of the Eskimo, London, 1875, at sacred-texts.com 23 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 6. ^ Demonology 8 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at the Online Encyclopedia, Originally appearing in Volume V08, Page 10 of the 1911 Encyclopædia Britannica
 7. ^ Cumont, Franz (1911), The Oriental Religions in Roman Paganism 17 Temmuz 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Chapter VI: Persia, p. 267 at sacred-texts.com 20 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 8. ^ Augustine, The City of God 4 Ekim 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Book 8, Chapter 24, at the Christian Classics Etherial Library 5 Temmuz 2011 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 9. ^ Hamill Nassau, Robert (Rev.) M.D., S.T.D., (1904), Fetichism in West Africa 5 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Chapter V: Spiritual Beings in Africa - Their Classes and Functions, Charles Scribners Son
 10. ^ Frazer, Sir James George (1922), The Golden Bough: A Study of Magic and Religion 3 Mart 2007 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Chapter 46, "The Corn-Mother in Many Lands," at The University of Adelaide Library 3 Eylül 2006 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 11. ^ a b Thomas Acquinas's Summa Theologica 10 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., Question 114, hosted on New Advent
 12. ^ Boeree, Dr. C. George (2000), Chapter: "Buddhist Cosmology", An Introduction to Buddhism, Shippensburg University
 13. ^ a b "OFS Demonolatry". OFS Demonolatry. 4 Şubat 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2010. 
 14. ^ Qur'an 18:50 And when We said to the angels, Bow yourselves to Adam'; so they bowed themselves, save Iblis; he was one of the jinn, and committed ungodliness against his Lord's command
 15. ^ Lesser Key of Solomon, The Conjuration To Call Forth Any of the Aforesaid Spirits 24 Eylül 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi., hosted on Internet Sacred Text Archive
 16. ^ Richard Fausset (10 Ağustos 2008). "Santeria priest won't let Religious Freedom be sacrificed". Los Angeles Times. 11 Ağustos 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 10 Ağustos 2008. 
 17. ^ a b Duffield and Van Cleave 1983, p. 333.
 18. ^ Purdy in Horton 1994, p. 519.
 19. ^ Duffield and Van Cleave 1983, p. 401.
 20. ^ "Who is Satan?" 4 Şubat 2008 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at understanding-islam.com
 21. ^ Sahih Muslim, No. 2714
 22. ^ "Arşivlenmiş kopya". 15 Şubat 2017 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2013. 
 23. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2013. 
 24. ^ "Arşivlenmiş kopya". 28 Ekim 2011 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 8 Eylül 2013. 
 25. ^ The Qur'an (Yusuf Ali, tr.): Sūra 38: Sād: Section 5 (65-88) 10 Ekim 2013 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. at sacred-texts.com
 26. ^ Arthur Edward Waite, Book of Ceremonial Magic, page 64 3 Ağustos 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi. and page 106 4 Ekim 2017 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 27. ^ [Goldschmidt, Arthur. "Van Dyck, Cornelius Van Alen," American National Biography. available online at http://www.anb.org/articles/20/20-01044.html.]
 28. ^ A. Orlov, Dark Mirrors: Azazel and Satanael in Early Jewish Demonology (Albany, SUNY, 2011) 6.
 29. ^ a b c A. Orlov, Dark Mirrors: Azazel and Satanael in Early Jewish Demonology (Albany, SUNY, 2011) 7.
 30. ^ "The Afterlife: Ancient Christian Beliefs". Religioustolerance.org. 29 Ekim 2013 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2010. 
 31. ^ Mathers, S.L. McGregor (Translation from Latin - 1912), Kabbala Denudata: The Kabbala Unveiled, Introduction, at sacred-texts.com 20 Ekim 2019 tarihinde Wayback Machine sitesinde arşivlendi.
 32. ^ Vernon L. Purdy in Horton 1994, 489-490.
 33. ^ Abiola Irele, Biodun Jeyifo (27 Nisan 2010). The Oxford Encyclopedia of African Thought, Volume 1. Oxford University Press. s. 305. 
 34. ^ HIV patients told by Pentecostal pastors 'to rely on God''Pentecostal pastor told me water would cure my HIV'
 35. ^ W.R. Jones in R.S. Brewster 1976.
 36. ^ "OFS Demonolatry". OFS Demonolatry. 2 Eylül 2009 tarihinde kaynağından arşivlendi. Erişim tarihi: 13 Mayıs 2010. 

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]