Müksirûn

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Sözlükte “sayıca çok olmak, artmak” anlamındaki kesret kökünün “if‘âl” kalıbından türeyen müksir kelimesi çok hadis rivayet eden sahâbîyi ifade eder.[1]

"Muksirun"un, Baki b. Mahled ve Ahmed b. Hanbel'in Müsned'lerinde mükerrerleri ile birlikte yer alan rivayetlerinin toplam sayısı şu şekildedir:[2]

RâviBâkî b. MahledAhmed b. Hanbel
Ebû Hureyre (ö. H. 58/M.S. 677) 53744297
Hz. Âişe (ö. H. 58/M.S. 677) 22102707
Abdullah b. Ömer (ö. H. 73/M.S. 692) 26302377
Enes b. Mâlik (ö. H. 93/M.S. 711) 22862624
Abdullah b. Abbas (ö. H. 68/M.S. 687) 16602195
Cabir b. Abdiilah (ö. H. 74/M.S. 693) 15401425
Ebu Sa'id el-Hudri (ö. H. 64/M.S. 683) 11701162

Az sayıda hadis rivayet eden sahâbilere ise mukıllûn adı verilmektedir.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Cemal AĞIRMAN, TDV İslam Ansiklopedisi, Müksirûn maddesi
  2. ^ Dr. Mustafa Karataş, Muksirûn ve Hadis Sayıları