Müsellem

Müsellem, Osmanlı Devleti'nde, pek çok görevi yerine getiren, harp zamanlarında ordunun geçeceği yolları temizlemek, köprüleri tamir etmek ve yol açmak gibi hizmetlerle mükellef kimse. Buna karşılık barış zamanlarında bütün vergilerden muaf sayılıyorlardı. Zaten bu ismi bu yüzden almışlardı. Rumeli'de genellikle Hristiyan tebadan olan müsellemlere karşılık Anadolu'da, Kuzey Afrika'da ve Orta Doğu'da Müslüman teb'â istihdam olunurdu. Osmanlı’da köy ahalisini oluşturan kişiler arasında yer alırdı. Ve müsellemler halkın bütün ihtiyaçları ile sorumluydu.