Meclis Araştırması

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Meclis Araştırması, belli bir konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bilgi edinmek için yapılan incelemedir. TBMM, bu faaliyetini, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 98'inci ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü'nün 104 ve 105'inci maddelerine göre yürütür. Meclis araştırmasının konusunu, TBMM'nin yasa ile düzenleme yapabileceği alanlar ile Hükümetin faaliyetleri oluşturur.(Erdal Onar, "Meclis araştırması", Ankara, 1977). Meclis araştırmasının sınırları genel olarak şu başlıklarda toplanmıştır: a. Devlet sırları b. Ticari sırlar c. Bir davadaki yargı yetkisinin kullanılması d. Özel hayat