Orman korucusu

Orman korucusu, bir yasa ile koru alanı olarak kabul edilen ormanların güvenliğinden sorumlu kişi. Genel olarak görevleri; orman içinde huzuru ve temizliği sağlamak ve herhangi bir tehlikeyi (yangın, izinsiz ağaç kesimi, vb.) engellemeye çalışmaktır. Devlet tarafından maaşlandırılırlar.