Ortodoks

"Ortodoks" sözcüğü ile şunlardan biri kastedilmiş olabilir: