Sophomore (eğitim)

East Texas State Normal Koleji'nin 1920 Locust yıllığında yer alan ikinci sınıf sanat eserleri.

Amerika Birleşik Devletleri'nde sophomore, lise ve yüksekokul kurumlarında ikinci yıldaki öğrenciyi belirtmek için kullanılan ifadedir. İlk yıl için freshman, üçüncü yıl için junior, son yıl için senior ifadeleri kullanılır.