Tapduk Emre

(Taptuk Emre sayfasından yönlendirildi)
Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla

Tapduk Emre (d. 1210-1215 - ö. ?), mutasavvıf ve Bektaşi dervişi, Yunus Emre'nin mürşidi. Horasanlı olup Cengiz Han baskısı sıralarında Anadolu'ya gelmiştir. 1210 ile 1215 yılları arasında doğduğu sanılmaktadır. Hacı Bektaş-ı Veli'nin halefidir. Söylenene göre Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'yi yetiştirme işini Taptuk Emre'ye bırakır. Tarihçilerin "koyu (aşırı) Bâtınî" dediği Taptuklular,[kaynak belirtilmeli] Taptuk Emre adlı Türkmen babasının çevresinde oluşan kitlelerde birleşiyorlardı. Taptuk Emre’den itibaren Anadolu’da bir “Taptuklular” topluluğunun varlığına rastlanır. Nallıhan Taptuk Emre dergâhına kırk yıl odun taşıyan derviş Yunus, taptukluların yetiştirdiği en büyük ozanlardan biri olarak kabul görür.[kaynak belirtilmeli]

Tapduk Emre'nin mezarının yeri kesin olarak belirlenememiş olmakla birlikte Manisa,[1] Aksaray[2] ve Afyonkarahisar'da[3] Tapduk Emre'ye ait olduğu iddia edilen mezarlar bulunur.

Ayrıca İskender Pala'nın Od romanında Tapduk Emre'den bahsedilmektedir.[kaynak belirtilmeli]

Adının anlamı[değiştir | kaynağı değiştir]

Tapduk sözcüğü, İslamiyet öncesi Türk topluluklarında da var olan bir isimdir. Tapduk, Türk ve Altay mitolojisinde yer alan söylencesel kahramandır. Tapdık (Taptık, Taptuk) da denir. Kötücül varlıkları temizlemek için gökten yere indiğine inanılan efsane kahramanıdır.[4] Pek çok görüşe göre Yunus Emre’nin şeyhi olan Tapduk Emre’nin adının buradan geliyor olması muhtemeldir. Hatta bazı araştırmacılar tarafından, Tapduk Emre'nin tarihsel bir kişilik olmadığı, bu eski efsane kahramanının Yunus Emre'nin yaşam öyküsüne halk kültürü ve toplumsal bellek tarafından uyarlandığı öne sürülmektedir. Celal Beydili'ne göre Tapduk isminin anlamı "tesadüfen bulunmuş" (Azerice "tapmak" sözcüğü bulmak manasına gelir)[5] demektir ve ilahi bir güç tarafından gönderilerek bulunan çocuk motifiyle bağlantılıdır. Emre sözcüğünün ise İmre kavramı ile bağlantılı olduğu kabul edilmektedir. Amramak/Emremek/İmremek aşık olmak demektir ve Emre kelimesi de aşık manası[6] taşır.

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ http://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/manisa/gezilecekyer/yunus-emre-ve--tapduk-emre-turbesi
  2. ^ http://www.aksaraykulturturizm.com/tr/unlulerimiz/tapduk-emre_17-05-2016
  3. ^ http://www.sandikli.gov.tr/yunus-emre-turbesi
  4. ^ Türk Söylence Sözlüğü, Deniz Karakurt, Türkiye, 2011, (OTRS: CC BY-SA 3.0)
  5. ^ Türk Mitolojisi Ansiklopedik Sözlük, Celal Beydili, Yurt Yayınevi
  6. ^ Büyük Larousse, Milliyet Gazetesi Yayınları, Cilt-7, "Emre"