Fout tijdens aanmaken account

Uw IP-adres bevindt zich in een bereik dat geblokkeerd is op alle wiki's van de Wikimedia stichting.

Deze blokkade is uitgevoerd door Hoo man (meta.wikimedia.org). De opgegeven reden is Open proxy: hosting service with open proxies such as 51.15.181.88.

  • Aanvang blokkade: 19 apr 2018 10:10
  • Einde blokkade: 13 apr 2023 14:58

Uw huidige IP-adres is 51.15.18.143 en het geblokkeerde bereik is 51.15.0.0/16. Vermeld alle bovenstaande gegevens als u ergens op deze blokkade reageert.

Als u van mening bent dat u per abuis bent geblokkeerd, dan kunt u meer informatie en instructies vinden in het globale beleid Geen open proxy's. Voor andere gevallen kunt u een herzieningsverzoek op Meta-Wiki plaatsen of een e-mail sturen naar de stewards OTRS via [email protected]. Vergeet niet de bovenstaande gegevens te vermelden.

Terug naar Özel:İlgiliDeğişiklikler.