İstanbullu Almanlar

Beyoğlu'nda Almanca konuşulan bir protestan kilisesi.

İstanbullu Almanlar, "Boğazlı Almanlar" diye de isimlendirilen ve İstanbul'da yerleşik olarak yaşayan Alman kökenli bir etnik gruptur. Şu an üçüncü nesil halen yaşamaktadır.

İlk gruplar Kayzer Wilhelm'le birlikte İstanbul'a gelmişlerdir. Bu grubun birçoğu saatçiler, askerler ve endüstri ile uğraşan kişilerdi. Liman von Sanders Osmanlı komutanıdır ki belki de bu kişilerden kamuoyu tarafından en çok bilinenidir. Birçok güzel villalar, örneğin Krupp ve Huber villası, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman etkisinin göstergesidir. Ayrıca İstanbul'da birçok Alman Jön Türkler'i desteklemişlerdir.

İkinci kuşak ise Nazi Almanyası'ndan kaçarak gelmişlerdir. Berlin eski belediye başkanı Ernst Reuter ve Chrysler firmasının başkanı Dieter Zetsche belki de en çok bilinen isimlerdir. Avusturyalı mimar Clemens Holzmeister de bu kişiler arasında sayılabilir. Ancak bunların dışında daha fakir Alman aileler de Anadolu'da yaşamlarını fakirlik içerisinde geçirmişlerdir. Bu aileler kendilerine Türkçe olarak "vatansızlar" (Almanca: Heimatlos) adını vermişlerdir. Çünkü Türk yöneticiler tarafından pasaportlarına bu ibare vurulmuştu.

Günümüzde sanayi ile uğraşan Almanlar, Türkiye'nin sahil kesimlerinde yaşayan Almanlar veya Türklerle evlenip Türkiye'ye yerleşen Almanlar üçüncü kuşak olarak sayılabilir.