Anasayfa

Vikipedi'ye hoş geldiniz!

Herkesin katkıda bulunabildiği özgür ansiklopedi

Türkçe Vikipedi'deki madde sayısı: 465.457

Küçük Mecmua s1, Ziya Gökalp.jpg
Küçük Mecmua, Ziya Gökalp tarafından 1922-1923 yıllarında yayımlanan haftalık fikir, edebiyat ve siyaset dergisidir. Diyarbekir'de neşredilen derginin toplam otuz üç sayısı çıktı. İlk sayısı 5 Haziran 1922'de, son sayısı 18 Mart 1923'te yayımlandı. Küçük boyda ve iki sütun üzerine toplam on altı sayfadan oluşan dergi, "Haftada bir çıkar, ilmî, edebi, siyâsî, iktisâdî mecmuadır." sloganını kullandı. İmtiyaz sahibi ve sorumlu müdürü Gökalp'tir. Pek az nüshası günümüze kadar gelen derginin Türkçeye çevirisi Şahin Filiz tarafından yapıldı, yaklaşık altı yüz sayfayı buldu ve üç cilt şeklinde yayımlandı. Malta sürgününden döndükten sonra Diyarbekir'e geçen Gökalp, Mefkûre adında bir dergi çıkarmayı tasarladı fakat daha sonra derginin adını Küçük Mecmua olarak değiştirdi. Dergide Gökalp'in sosyoloji, felsefe, Türk medeniyeti tarihi, lisan, folklor ve günün meseleleri üzerine yazdığı çok sayıda makalesi ve derlediği masallar ile çeşitli manzumeleri yayımlandı. (Devamı...)
017-Scale.jpg
Uyuşmazlık Mahkemesi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda düzenlenen bir yüksek mahkemedir. 1945'te kurulan mahkemenin temel görevi, adli ve idari yargı organları arasındaki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak çözmektir.

Türkiye'de mevcut olan hukuk sisteminde bulunan yargı kolları arasında, aynı dava ile ilgili çıkan görev ve hüküm uyuşmazlıklarının bağımsız bir yüksek mahkeme tarafından kesin olarak çözümlenmesi amacıyla 9 Temmuz 1945 tarihli Uyuşmazlık Mahkemesi Kurulması Hakkındaki Kanun ile kuruldu. 1961 Anayasası ile yapısında bazı değişiklikler yapıldı. Bu dönemde kanunda bir değişiklik yapılmasa da, 12 Haziran 1979'da kabul edilen Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş Ve İşleyişi Hakkında Kanun ile mahkemenin yapısı yeniden düzenlendi. 15 Temmuz Darbe Girişimi'nin ardından ülkedeki askerî yargının ilga edilmesi sonrasında yapılan değişikliklerle ise günümüzdeki yapısına ulaştı. Önceleri Anayasa Mahkemesi'nin binasını kullanan mahkeme, günümüzde Çankaya'daki Ahlatlıbel Mahallesi'nde bulunan binasında görev yapmaktadır. (Devamı...)

Abuluntu add user.png

Herkesi "Bilgi kutusu bulunmayan kişiler kategorisindeki maddelere bilgi kutusu ekleme" konulu iş birliği projesine davet ediyoruz!

23 Ocak:

Elizabeth Blackwell.jpg

4 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
2 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
1 milyondan fazla maddeye sahip dil sürümleri:
500 binden fazla maddeye sahip dil sürümleri:
250 binden fazla maddeye sahip dil sürümleri:
Belém Kulesi
Belém Kulesi: Portekiz Kralı I. Manuel tarafından Vasco da Gama'nın anısına yaptırılmış ve Tejo Nehrinin giriş çıkışını kontrol etmek amacıyla kullanılmıştır. 1983 yılında Jerónimos Manastırı ile birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alınmıştır. (Santa Maria de Belém, Lizbon, Portekiz).

Üreten: Alvesgaspar