Brooks Adams

Brooks Adams (1848, Massachusetts - 1927, Boston) Amerikalı tarihçi.

Tarihçi ve diplomat Charles Francis Adams'ın en küçük oğlu, başkan John Quincy Adams'ın torunu olan Brooks Adams, uygarlıkların gelişmesini incelediği çalışmalarına bilim yasalarını uyguladı. The Emancipation of Massachusetts (Massachusetts'in Özgürleşmesi, 1887) adlı yapıtında, en güçlü olanın varlığını sürdürmesi kavramına yer verdi. The Law of Civilization and Decay (Uygarlığın ve Çöküşün Yasası, 1859) adlı yapıtında, tarihin çevrimsel bir yorumunu ortaya koyarken, enerji ilkelerinden yararlandı.