Dorak

Dorak (Doraq, Torak ya da Dvorak), Orta Asya kökenli bir topluluktur. Anadolu, Orta ve Doğu Avrupa'da yaşamaya devam eden aile üyeleri ilkel zamanlarda hayvancılık, süt ürünleri; daha sonraları askerlik, idarecilik; yakın çağlarda ticaret, bilim ve sanat (özellikle müzik) ile alakadar olmuşlardır.