Modül:Kategori/veri

Modül belgelemesi[oluştur]
local k = {}

--bu nesneyi değiştirmeyin
k["kategoriler"] = {
	kademe = 4,
	gore = "hayır",
}

--Liste alfabetiktir

k["askerî tarih"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["at yarışı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 2,
}

k["ayaklanmalar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"çatışmalar", "suçlar"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
}

k["başlangıçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 4,
	bak = {"sonlar"},
}

k["Budizm"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["çatışmalar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"olaylar", "askerî tarih", "uluslararası ilişkiler"},
	sira_anahtari = {"Ç", "Ç", "Ç"},
	kademe = 4,
}

k["ekonomi"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 3,
}

k["Eurovision Şarkı Yarışması"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"şarkı yarışmaları"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["çevre"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Ç"},
	kademe = 3,
}

k["din"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 4,
}

k["felsefesi"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
	sonIkiHarfSil = true,
}
k["felsefe"] = "felsefesi"

k["feshedilen dinî kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din", "feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K", "D"},
	bak = {"kurulan dinî kuruluşlar"},
	kademe = 4,
}

k["feshedilen spor kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilen spor kuruluşları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan spor kulüpleri"},
}

k["feshedilen spor kuruluşları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş kuruluşlar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "K"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan spor kuruluşları"},
}

k["feshedilen futbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilen spor kulüpleri", "futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "K"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan futbol kulüpleri"},
}

k["feshedilen ödüller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	bak = {"ödüller", "oluşturulan ödüller"},
	kademe = 3,
	gore = "döneme göre ödüller",
}

k["feshedilmiş internet içerikleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar", "internet kültürü", "kapanan medya şirketleri", "feshedilmiş teknoloji şirketleri"},
	sira_anahtari = {"İ", "İ", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
	gore = "internet şirketleri",
	bak = {"kurulan internet içerikleri"},
}

k["feshedilmiş kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"kurulan kuruluşlar"},
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
	gore = "feshedilen kuruluşlar",
}

k["feshedilmiş oluşumlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"kurulan oluşumlar"},
	ebeveynler = {"sonlar"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 4,
}

k["feshedilmiş teknoloji şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"teknoloji", "kapanan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "T"},
	kademe = 2,
}

k["festivaller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
}

k["film festivalleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"festivaller", "sinema"},
	sira_anahtari = {"F", "F"},
	bak = {"film ödülleri"},
	kademe = 2,
}

k["film ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ödüller", "sinema"},
	sira_anahtari = {"F", "Ö"},
	bak = {"film festivalleri"},
	gore = "sinema ödülleri",
	kademe = 3,
}

k["futbol"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"spor"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
}

k["gemileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ulaşım", "tanıtılan taşıtlar"},
	sira_anahtari = {"G", "G"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["gemiler"] = "gemileri"

k["hukuk"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 3,
}

k["internet kültürü"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"teknoloji", "medya"},
	sira_anahtari = {"İ", "İ"},
	kademe = 2,
	gore = "üst",
}

k["kapanan medya şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya", "kapanan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "M"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan medya şirketleri"},
}

k["kapanan şirketler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"ekonomi", "feshedilmiş kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 3,
	gore = "döneme göre şirketler",
	bak = {"kurulan şirketler"},
}

k["kapatılan siyasi partiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"siyaset", "feshedilmiş kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"P", "S"},
	kademe = 3,
	bak = {"kurulan siyasi partiler"},
}

k["kurulan bölgeler ve ülkeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar", "siyaset", "uluslararası ilişkiler"},
	sira_anahtari = {"B", "B", "B"},
	kademe = 4,
	gore = "siyasi coğrafya",
	bak = {"varlığı sona eren bölgeler ve ülkeler"},
}

k["kurulan dinî kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"din", "kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K", "D"},
	bak = {"feshedilen dinî kuruluşlar"},
	kademe = 4,
}

k["kurulan futbol kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kulüpleri", "futbol"},
	sira_anahtari = {"F", "K"},
	kademe = 3,
	bak = {"feshedilen futbol kulüpleri"},
}

k["kurulan internet içerikleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar", "internet kültürü", "kurulan medya şirketleri", "kurulan teknoloji şirketleri"},
	sira_anahtari = {"İ", "İ", "İ", "İ"},
	kademe = 3,
	gore = "internet şirketleri",
	bak = {"feshedilmiş internet içerikleri"},
}

k["kurulan korumalı bölgeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar", "çevre"},
	sira_anahtari = {"K", "K"},
	kademe = 3,
}

k["kurulan kuruluşlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"feshedilmiş kuruluşlar"},
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
}

k["kurulan medya şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya", "kurulan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "M"},
	kademe = 4,
	bak = {"kapanan medya şirketleri"},
}

k["kurulan oluşumlar"] = {
	ek = "d",
	bak = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	ebeveynler = {"başlangıçlar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
}

k["kurulan siyasi partiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"siyaset", "kurulan kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"P", "S"},
	kademe = 3,
	bak = {"kapatılan siyasi partiler"},
}

k["kurulan spor kulüpleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan spor kuruluşları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	bak = {"feshedilen spor kulüpleri"},
}

k["kurulan spor kuruluşları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan kuruluşlar", "spor"},
	sira_anahtari = {"S", "K"},
	kademe = 4,
	bak = {"feshedilen spor kuruluşları"},
}

k["kurulan şirketler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"ekonomi", "kurulan kuruluşlar"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 4,
	gore = "döneme göre şirketler",
	bak = {"kapanan şirketler"},
}

k["kurulan teknoloji şirketleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"teknoloji", "kurulan şirketler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "T"},
	kademe = 3,
}

k["kurulan yayınlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
	bak = {"sona eren yayınlar"},
}

k["kurulan yinelenen olaylar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
}

k["medya"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 4,
}

k["müzik festivalleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"müzik", "festivaller"},
	sira_anahtari = {"F", "M"},
	bak = {"müzik ödülleri"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["müzik ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ödüller", "müzik"},
	sira_anahtari = {"M", "Ö"},
	bak = {"müzik festivalleri"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["olaylar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"O"},
	kademe = 4,
}

k["oluşturulan ödüller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	bak = {"ödüller", "feshedilen ödüller"},
	kademe = 3,
	gore = "döneme göre ödüller",
}

k["otomobilleri"] = {
	"tanıtılan otomobiller",
	ek = {"d", "y"},
	ebeveynler = {"tanıtılan taşıtlar"},
	sira_anahtari = {"O"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = {nil, true},
}
k["tanıtılan otomobiller"] = "otomobilleri"
k["otomobiller"] = "otomobilleri"

k["ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Ö"},
	bak = {"oluşturulan ödüller", "feshedilen ödüller"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["ödüller"] = "ödülleri"

k["siyaset"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}

k["spor"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}

k["sona eren yayınlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
	bak = {"kurulan yayınlar"},
}

k["sonlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
	bak = {"başlangıçlar"},
}

k["suçlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"hukuk"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 3,
}

k["şarkı yarışmaları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"yarışmalar", "müzik festivalleri"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["tanıtılan çizgi karakterler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"Ç"},
	kademe = 2,
}

k["tanıtılan film karakterleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 1,
	gore = "üst"
}

k["tanıtılan kurgusal karakterler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 2,
}

k["tanıtılan televizyon karakterleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"televizyon", "tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"K", "T"},
	kademe = 2
}

k["tanıtılan taşıtlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan ürünler", "ulaşım"},
	sira_anahtari = {"T", "T"},
	kademe = 3,
}

k["tanıtılan video oyunu karakterleri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtılan kurgusal karakterler"},
	sira_anahtari = {"V"},
	kademe = 1,
	gore = "üst"
}

k["tanıtılan ürünler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımları", "ekonomi"},
	sira_anahtari = {"Ü", "Ü"},
	kademe = 3,
}

k["tanıtımları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"başlangıçlar"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 4,
	sonHarfSil = true,
	gore = "ilkler",
}
k["tanıtımlar"] = "tanıtımları"

k["teknoloji"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 3,
}

k["televizyon"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 3,
}

k["televizyon ödülleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"ödüller", "televizyon"},
	sira_anahtari = {"T", "Ö"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

k["ulaşım"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"U"},
	kademe = 4,
}

k["uluslararası ilişkiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"siyaset"},
	sira_anahtari = {"U"},
	kademe = 4,
}

k["varlığı sona eren bölgeler ve ülkeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar", "siyaset", "uluslararası ilişkiler"},
	sira_anahtari = {"B", "B", "B"},
	kademe = 4,
	gore = "siyasi coğrafya",
	bak = {"kurulan bölgeler ve ülkeler"},
}

k["yarışmalar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
}

return k