Modül:Kategori/veri/kişiler

Modül belgelemesi[oluştur]
local k = {}

k["kişileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 4,
	sonHarfSil = true,
	bak = {"doğanlar", "ölenler"},
}
k["kişiler"] = "kişileri"

k["uğraşına göre kişiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kişiler"},
	sira_anahtari = {"U"},
	kademe = 3,
}

k["dinlerine göre kişiler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kişiler", "din"},
	sira_anahtari = {"D", "D"},
	kademe = 3,
}

--Buradan sonraki liste alfabetiktir

k["askerî personeli"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"askerî tarih", "uğraşına göre kişiler"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["askerî personel"] = "askerî personeli"

k["askerleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"askerî personeli"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst"
}
k["askerler"] = "askerleri"

k["astronomları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["astronomlar"] = "astronomları"

k["Asyalılar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kişiler"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["bilim insanları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim", "uğraşına göre kişiler"},
	sira_anahtari = {"İ", "B"},
	kademe = 3,
}

k["biyologları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["biyologlar"] = "biyologları"

k["botanikçileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"biyologlar"},
	sira_anahtari = {"B"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["botanikçiler"] = "botanikçileri"

k["Budistler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"dinlerine göre kişiler", "Budizm"},
	sira_anahtari = {"B", "B"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["coğrafyacıları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"C"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["coğrafyacılar"] = "coğrafyacıları"

k["doğanlar"] = {
	"doğumlular",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"başlangıçlar", "kişiler"},
	sira_anahtari = {"D", "D"},
	kademe = 4,
	aciklama = "{{{yılda}}} doğmuş olan insanlar",
	bak = {"ölenler"},
	gore = "doğum",
}
k["doğumlular"] = "doğanlar"

k["doğan hayvanlar"] = {
	"doğumlu hayvanlar",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"doğanlar", "ünlü hayvanlar"},
	sira_anahtari = {"H", "D"},
	kademe = 3,
	bak = {"ölen hayvanlar"},
}
k["doğumlu hayvanlar"] = "doğan hayvanlar"

k["doğan yarış atları"] = {
	"doğumlu yarış atları",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"doğan hayvanlar", "at yarışı"},
	sira_anahtari = {"Y", "Y"},
	kademe = 2,
	bak = {"ölen yarış atları"},
}
k["doğumlu yarış atları"] = "doğan yarış atları"

k["dini liderleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"dinlerine göre kişiler", "din"},
	sira_anahtari = {"D", "L"},
	sonHarfSil = true,
	kademe = 3,
}
k["dini liderler"] = "dini liderleri"

k["filozofları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"uğraşına göre kişiler", "felsefe"},
	sira_anahtari = {"F", "F"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["filozoflar"] = "filozofları"

k["fizikçileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"F"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["fizikçiler"] = "fizikçileri"

k["hâkimleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"hukuk", "uğraşına göre kişiler"},
	sira_anahtari = {"H", "H"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst"
}
k["hâkimler"] = "hâkimleri"

k["hekimleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["hekimler"] = "hekimleri"

k["kartografları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"coğrafyacılar"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["kartograflar"] = "kartografları"

k["kâşifleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"uğraşına göre kişiler"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst"
}
k["kâşifler"] = "kâşifleri"

k["kimyagerleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["kimyagerler"] = "kimyagerleri"

k["matematikçileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["matematikçiler"] = "matematikçileri"

k["mühendisleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"bilim insanları", "teknoloji"},
	sira_anahtari = {"M", "M"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	gore = "üst",
}
k["mühendisler"] = "mühendisleri"

k["ölenler"] = {
	"yılında ölenler",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"sonlar", "kişiler"},
	sira_anahtari = {"Ö", "Ö"},
	kademe = 4,
	aciklama = "{{{yılda}}} ölmüş olan insanlar",
	bak = {"doğanlar"},
	gore = "ölüm",
}
k["yılında ölenler"] = "ölenler"

k["ölen hayvanlar"] = {
	"yılında ölen hayvanlar",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"ölenler", "ünlü hayvanlar"},
	sira_anahtari = {"H", "Ö"},
	kademe = 3,
	bak = {"doğan hayvanlar"},
}
k["yılında ölen hayvanlar"] = "ölen hayvanlar"

k["ölen yarış atları"] = {
	"yılında ölen yarış atları",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"ölen hayvanlar", "at yarışı"},
	sira_anahtari = {"Y", "Y"},
	kademe = 2,
	bak = {"doğan yarış atları"},
}
k["yılında ölen yarış atları"] = "ölen yarış atları"

k["tarihçileri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"uğraşına göre kişiler"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["tarihçiler"] = "tarihçileri"

k["ünlü hayvanlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"Ü"},
	kademe = 3,
}

return k