Modül:Kategori/veri/sanat

Modül belgelemesi[oluştur]
local k = {}

k["sanat"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kategoriler"},
	sira_anahtari = {"S"},
	kademe = 4,
}


--Buradan sonraki liste alfabetiktir


k["albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"müzik", "eserler"},
	sira_anahtari = {"A", "A"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["albümler"] = "albümleri"

k["başlayan internet dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımlar", "kurulan internet içerikleri"},
	sira_anahtari = {"İ", "D"},
	kademe = 2,
	bak = {"sona eren internet dizileri"},
}

k["başlayan televizyon dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"başlayan televizyon programları", "televizyon dizileri"},
	sira_anahtari = {"D", "B"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"sona eren televizyon dizileri"},
	gore = "hayır",
}

k["başlayan televizyon programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tanıtımlar", "televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"T", "B"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"sona eren televizyon programları"},
	gore = "hayır",
}

k["başlayan yarışma programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"başlayan televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"televizyon"},
}

k["Budist tapınakları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"dinî yapılar", "Budizm"},
	sira_anahtari = {"B", "T"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["çıkış albümleri"] = {
	"tarihli çıkış albümleri",
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler", "çıkış eserleri"},
	sira_anahtari = {"Ç", "A"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"müzik"},
}
k["tarihli çıkış albümleri"] = "çıkış albümleri"

k["çıkış eserleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"eserler", "başlangıçlar"},
	sira_anahtari = {"Ç", "E"},
	kademe = 3,
	gore = "üst",
}

k["çizgi romanlar"] = {
	"çizgi romanları",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"medya", "sanat"},
	sira_anahtari = {"Ç", "Ç"},
	kademe = 3,
}
k["çizgi romanları"] = "çizgi romanlar"

k["derleme albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["derleme albümler"] = "derleme albümleri"

k["dinî yapıları"] = {
	"tamamlanan dinî yapılar", "tamamlanan dinî yapılar",
	ek = {"d", "d", "y", "y"},
	ebeveynler = {"tamamlanan yapılar", "din"},
	sira_anahtari = {"D", "Y"},
	kademe = 4,
	sonHarfSil = true,
}
k["tamamlanan dinî yapılar"] = "dinî yapıları"
k["dinî yapılar"] = "dinî yapıları"

k["edebiyat"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 4,
}

k["EP'leri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["EP'ler"] = "EP'leri"

k["eserler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"E"},
	kademe = 4,
	aciklama = "Bu kategori {{{yılda}}} yayınlanan, üretilen veya oluşturulan eserler ile ilgilidir",
}

k["Eurovision şarkıları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"şarkılar", "Eurovision Şarkı Yarışması"},
	sira_anahtari = {"E", "Ş"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"müzik"},
}

k["filmler"] = {
	"çıkışlı filmler",
	ek = {"y", "d"},
	ebeveynler = {"sinema", "eserler"},
	sira_anahtari = {"F", "F"},
	kademe = 3,
}
k["çıkışlı filmler"] = "filmler"

k["heykelleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"eserler"},
	sira_anahtari = {"H"},
	kademe = 4,
	sonHarfSil = true,
}
k["heykeller"] = "heykelleri"

k["kurulan müzeler"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"kurulan oluşumlar"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 4,
}

k["mangaları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"eserler", "tanıtılan çizgi romanlar"},
	sira_anahtari = {"M", "M"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	gore = "manga",
}
k["mangalar"] = "mangaları"

k["mimarlık"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"eserler"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 4,
}

k["müzik"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"M"},
	kademe = 3,
}

k["müzikaller"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"eserler", "müzik", "tiyatro"},
	sira_anahtari = {"M", "M", "M"},
	kademe = 3,
}

k["remiks albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler"},
	sira_anahtari = {"R"},
	kademe = 1,
	gore = "üst",
	portaller = {"müzik"},
}

k["sinema"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"medya", "sanat"},
	sira_anahtari = {"S", "S"},
	kademe = 3,
}

k["single'ları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"müzik", "eserler"},
	sira_anahtari = {"S", "S"},
	kademe = 2,
	sonHarfSil = true,
	portaller = {"müzik"},
}
k["single'lar"] = "single'ları"

k["sona eren çizgi romanlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"çizgi romanlar", "feshedilmiş oluşumlar", "sona eren yayınlar", "eserler"},
	sira_anahtari = {"S", "Ç", "Ç", "Ç"},
	kademe = 3,
	gore = "hayır",
	bak = {"tanıtılan çizgi romanlar"},
}

k["sona eren internet dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş internet içerikleri"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 2,
	bak = {"başlayan internet dizileri"},
}

k["sona eren televizyon dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sona eren televizyon programları", "televizyon dizileri"},
	sira_anahtari = {"D", "S"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"başlayan televizyon dizileri"},
	gore = "hayır",
}

k["sona eren televizyon programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"feshedilmiş oluşumlar", "televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"T", "S"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
	bak = {"başlayan televizyon programları"},
	gore = "hayır",
}

k["şarkıları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"müzik", "eserler"},
	sira_anahtari = {"Ş", "Ş"},
	kademe = 3,
	sonHarfSil = true,
}
k["şarkılar"] = "şarkıları"

k["tamamlanan altyapı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan yapılar"},
	sira_anahtari = {"A"},
	kademe = 3,
}

k["tamamlanan kültürel altyapı"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"tamamlanan altyapı"},
	sira_anahtari = {"K"},
	kademe = 3,
}

k["tamamlanan yapılar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"mimarlık"},
	sira_anahtari = {"Y"},
	kademe = 4,
}

k["tanıtılan çizgi romanlar"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"çizgi romanlar", "tanıtımlar", "kurulan yayınlar", "eserler"},
	sira_anahtari = {"T", "Ç", "Ç", "Ç"},
	kademe = 3,
	gore = "hayır",
	bak = {"sona eren çizgi romanlar"},
}

k["televizyon bölümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"televizyon", "eserler"},
	sira_anahtari = {"B", "T"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["televizyon dizileri"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"televizyon programları"},
	sira_anahtari = {"D"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["televizyon programları"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"televizyon", "eserler"},
	sira_anahtari = {"P", "T"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["televizyon sezonları"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"televizyon", "eserler"},
	sira_anahtari = {"S", "T"},
	kademe = 3,
	portaller = {"televizyon"},
}

k["tiyatro"] = {
	ek = "d",
	ebeveynler = {"sanat"},
	sira_anahtari = {"T"},
	kademe = 4,
}

k["video albümleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"albümler", "video filmleri"},
	sira_anahtari = {"V", "A"},
	kademe = 3,
	portaller = {"müzik"},
}

k["video filmleri"] = {
	ek = "y",
	ebeveynler = {"filmler"},
	sira_anahtari = {"V"},
	kademe = 3,
}

return k