Göktürkçe

Gezinti kısmına atla Arama kısmına atla
Göktürkçe
Ana dili olanlar Göktürk Kağanlığı
Dönem 5.-8. yüzyıl
Dil aileleri
Yazı sistemi Eski Türk alfabesi
Dil kodları
ISO 639-3

Göktürkçe veya Köktürkçe, Türkçenin bilinen ve yazılı metinleri ele geçirilebilen en eski dönemine verilen isimdir. Eski Türkçe adlı dönemin ilk kısmını oluşturur. Devamında Eski Uygur dönemi yaşanmıştır.

Adlandırma[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürkçe, genel olarak Orhun ve Yenisey Yazıtları'nın yazıldığı dil için kullanılmaktadır.

Tarih[değiştir | kaynağı değiştir]

Dönem[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürkçe, 552-744 yılları arasında Moğolistan'da yaşayan Göktürkler'in (Tukyular) yazdığı alfabedir. Göktürkçe yazılı belgeler 2. Göktürk Devleti döneminden kaldığından Göktürkçe kağanlığın resmî alfabesi hâlinde olmuştur. Kısacası, bu dönem, Göktürk Kağanlığı’nın hüküm sürdüğü dönemin sonuna kadar süren evreyi kapsar.

Söz varlığı[değiştir | kaynağı değiştir]

Eski Türkçenin bu alt döneminin söz varlığı, bilim dünyasınca bulunan eserlerden tespit edilmiştir. Tespit edilen metinlerin söz varlığının neredeyse tamamına yakını Türkçe kökenli sözleri içerir.[kaynak belirtilmeli] Bunun yanında kullanılan birkaç söz Soğdca, Çince gibi köken dillerine dayanır.

Alfabe[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürkçe denilen dönem, Orhun alfabesi ile kayda alınmıştır. Bu alfabede 38 harf vardır. Bunlardan dördü ünlü, otuz dördü de ünsüzdür. Beş tane de harf bileşiği vardır: lt, ny, nç, nt, ng. Orhun alfabesinin kökeni konusunda değişik görüşler ileri sunulmuştur. Kimi Türkolog ve dil bilimciler bu alfabenin Run harflerinden ya da Likya, Hitit alfabelerinden türetildiği görüşünü savunmuşlardır. Bazı diğer bilim adamları da Türk damgalarından doğduğu görüşünü benimsemişlerdir. Göktürk Yazıtları'ndaki harfleri çözmeyi başaran bilim insanı, Danimarkalı dilbilimci Vilhelm Thomsen'dir.

Göktürk (Orhun) Alfabesi
Kullanım Tamgalar Latin harf çevirisi (transliterasyon) ve IPA çevriyazısı (transkripsiyon)
Ünlüler Old Turkic letter A.svg A,E /a/, /e/
Old Turkic letter I.svg I,İ /ɯ/, /i/, /j/
Old Turkic letter O.svg O,U /u/, /o/, /w/
Old Turkic letter U.svg Ö,Ü /ø/, /y/, /w/
Ünsüzler Ünlü Uyumu
(¹) — Kalın,
(²) — İnce
ünlüler ile
Old Turkic letter B1.svg Old Turkic letter B2.svg B¹ (ab) /b/ B² (eb) /b/
Old Turkic letter D1.svg Old Turkic letter D2.svg D¹ (ad) /d/ D² (ed) /d/
Old Turkic letter G1.svg Old Turkic letter G2.svg G¹ (ag) /g/ G² (eg) /g/
Old Turkic letter L1.svg Old Turkic letter L2.svg L¹ (al) /l/ L² (el) /l/
Old Turkic letter N2.svg Old Turkic letter N2.svg N¹ (an) /n/ N² (en) /n/
Old Turkic letter R2.svg Old Turkic letter R2.svg R¹ (ar) /r/ R² (er) /r/
Old Turkic letter S2.svg Old Turkic letter S2.svg S¹ (as) /s/ S² (es) /s/
Old Turkic letter T2.svg Old Turkic letter T2.svg T¹ (at) /t/ T² (et) /t/
Old Turkic letter Y2.svg Old Turkic letter Y2.svg Y¹ (ay) /j/ Y² (ey) /j/
Sadece (¹) — /q/
Sadece (²) — /k/
Old Turkic letter Q.svg Old Turkic letter K.svg K (ak) /q/ K (ek) /k/

Tüm ünlüler ile
Old Turkic letter CH.svg /ʧ/
Old Turkic letter M.svg -M /m/
Old Turkic letter P.svg -P /p/
Old Turkic letter SH.svg /ʃ/
Old Turkic letter Z.svg -Z /z/
Old Turkic letter NG.svg -NG (eñ) /ŋ/
Birleşik Sesler + Ünlü Old Turkic letter ICH.svg İÇ, Çİ, Ç /iʧ/, /ʧi/, /ʧ/
Old Turkic letter IQ.svg IK, KI, K /ɯq/, /qɯ/, /q/
Old Turkic letter OQ.svg Old Turkic letter UK.svg OK, KO,
UK, KU,
K
/oq/, /qo/,
/uq/, /qu/,
/q/
ÖK, KÖ,
ÜK, KÜ,
K
/øk/, /kø/,
/yk/, /ky/,
/k/
+ Ünsüz Old Turkic letter NCH.svg -NÇ /nʧ/
Old Turkic letter NY.svg -NY /ɲ/
Old Turkic letter LT.svg -LT /lt/, /ld/
Old Turkic letter NT.svg -NT /nt/, /nd/
Sözcük ayırma imi Old Turkic letter SEP.svg yok
(-) — Sadece sözcük sonunda

Yazım[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürkçede harfler birbirlerine bitişik yazılmamışlardır; kelimeler, aralarına üst üste iki nokta (:) konularak ayrılmıştır. Sözcük başında ve içinde de ünlüler yazılmamıştır. Buna karşılık sözcük sonundaki ünlüler daima belirtilmiştir.

Bugünkü lehçelerle karşılaştırma[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürkçe Türkiye Türkçesi Tuva Türkçesi Kazak Türkçesi Kaşkay Türkçesi Kırımçak Türkçesi Özbekçe
Bir Bir Bir Bir Bir Bir Bir
Eki İki İyi Yeki İki Eki Ikki
Üç Üç Üş Üş Üç Üç Uch
Tört Dört Dört Tört Dört Dort To'rt
Beş Beş Beş Bes Beş Beş Besh
Altı Altı Aldı Altı Altı Altı Olti
Yeti Yedi Çedi Jeti Yedi Yedi Yetti
Sekiz Sekiz Ses Segiz Sekiz Sekiz Sakkiz
Tokuz Dokuz Tos Toğız Dokuz Tokuz To'qqiz
On On On On On On O'n

Eserler[değiştir | kaynağı değiştir]

Wikimedia Incubator
Wikimedia Incubator'de Göktürkçe Vikipedi deneme projesi bulunmaktadır.

Metin örnekleri[değiştir | kaynağı değiştir]

Göktürk Türkçesi
Üze teŋri basmasar, asra yer telinmeser, Türk bodun iliŋin törüŋin kim artatı udaçı erdi?[1]
Türkiye Türkçesi
Üstten gök basmasa, altta yer delinmese, Türk milleti, ilini töreni kim bozabilecek idi?[2]
Tuva Türkçesi
Üstten deer basbas bolza, aldından çer dejilbes bolza, Türk çonnarı, çurttun hooyluzun kım üreer?[3]

Ayrıca bakınız[değiştir | kaynağı değiştir]

Dış bağlantılar[değiştir | kaynağı değiştir]

Kaynakça[değiştir | kaynağı değiştir]

  1. ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Kül Tigin Abidesi, Doğu Yüzü, Boğaziçi Yayınları, s. 16.
  2. ^ Prof. Dr. Muharrem Ergin, Orhun Abideleri, Kül Tigin Abidesi, Doğu Yüzü, Boğaziçi Yayınları, s. 17.
  3. ^ Yavuz TANYERİ, Göktürk Yazısı ve Orhun Türkçesi, Boğaziçi Yayınları, İstanbul, 2011, s. 134.